Ütopya

Kam Kurum İsimlendirmeleri Hakkında

Ben üniversitedeyken, o zamanların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı büyük bir atılımla ismini değiştirmişti. Yeni ismi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı idi. Bakanlığın isim ve logo değişikliğine sadece kurumsal kimlik anlamında kaç para ödediğini bilmiyorum ama her bir taşra teşkilatının tabela değişim maliyetini göz önüne aldığımızda 1.000.000 TL gibi bir miktarı rahatlıkla hesaplayabiliriz. Kamu kurumlarının da […]